Adı Soyadı: Ferit Çiçekçioğlu

Doğum Tarihi ve Yeri: 01 Haziran1969, Hatay

Tıp Fakültesi Diploma Tarih ve No: 01.08.1994, 22-2165

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanlık Belgesi Tarih ve No: 09.01.2003 ve 58593-77699

Doçentlik Sınav ve Belgesi Tarih: (Kalp ve Damar Cerrahisi Bilim Alanında) 08 Ocak 2009 ve 12.02.2009.

Yabancı dil sınav tarih- puan: İNGİLİZCE, ÜDS-22 MART 2009, 70.000

Prof. Dr. FERİT ÇİÇEKÇİOĞLU

UZMANLIK ALANI: Kalp ve Damar Cerrahisi

İş Telefonu: 0505 789 75 41-0542 623 91 11

E-posta:  drferitcicek@gmail.com

 

Kardiyopulmoner Baypas ile Koroner Arter Cerrahisi Uygulanan Hastalarda Çok Düşük Doz Aprotinin Kullanımının Etkinliği.
ANKARA, 2002. DOÇ.DR. OĞUZ TAŞDEMİR

 • Koroner  Baypas Cerrahisi,
 • Aort Kapak Cerrahisi,
 • Mitral Kapak Cerrahisi (TAMİR-REPLASMAN),
 • Triküspit Kapak Cerrahisi (TAMİR-REPLASMAN),
 • Koroner Ve Kapak Re-Operasyonları,
 • Çalışan Kalpte Kapak Ve Koroner Baypass Cerrahisi,
 • Minimal Invaziv Kalp Cerrahisi
 • Karotis Cerrahisi,
 • Aort Anevrizma Ve Diseksiyon Cerrahisi,
 • Sağ Torakotomi İle Kapak Re-Operasyonları,
 • Abdominal Aort Cerrahisi,
 • Yetişkin Doğumsal Kalp Hastalıkları Cerrahisi.
 • Periferik Damar Cerrahisi
 • Varis Cerrahisi

Görev Ünvanı

Görev yeri

Yılı

Pratisyen

İdil-Şırnak Merkez Sağlık Ocağı, İdil Devlet Hast

1994-1997

Dr. Asistan

Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği

1997-2002

Uzman Dr.

Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği

2002-2009

Doç.Dr.

Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği

2009-2012

Klinik Şefi

Özel KORU Sincan Hastanesi  Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği

2013-2014

Anabilim Dalı Başkanı

Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi  

2014-Halen

Dekan Yrd.

Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 

2017-2018

Dekan

Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi

2018-Halen

1. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği

2. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneği

3. Türk Kardiyoloji Derneği

4. European Society of Cardiology

5. The Cardiothoracic Surgery Network ( CTSNET )

6. da Vinci Surgery Community (www.davincisurgerycommunity.com)

 • T.C. Sağlık Bakanlığı Özel Hastaneler Ruhsat ve Denetleme Komisyonu Kalp ve Damar Cerrahisi yedek Üyeliği (2009-)
 • T.C. Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu yedek Üyeliği
 • T.C. Sağlık Bakanlığı, Denizli Devlet Hastanesi ve Erzurum Numune Hastanesi ve Diyarbakır Devlet Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniklerinin Kurulma Aşamalarında İlk Açık Kalp Ameliyatları (2009-)
 • Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, Satın Alma, Doğrudan Temin, Teknik Şartname ve Muayene Komisyonu üyelikleri (2003-2012)
 • Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği Bilimsel Komisyonu Üyeliği (2009-)
 • Sosyal Güvenlik Kurumun’da Kalp ve Damar Cerrahisi ile ilgili SUT çalışması ve Kalp Destek Sistemlerinin ( LVAD, ECMO, TOTAL YAPAY KALP vs ) kullanım endikasyonları ve geri ödenmesinin kurallara bağlanması konularında komisyon üyelikleri (2009-)
 • Koru Sincan Hastanesi Enfeksiyon Kontrol Komitesi Üyeliği (2014-)
 • T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Denetim ve Değerlendirme Daire Başkanlığı , Kardiyoloji İşlemleri Denetleme Görevi (2014-)

·Tanısal Radyolojide Radyasyondan Korunma Eğitimi. (Türk Atom Enerjisi Kurumu, 23-27 Mayıs 2011)

·Vasküler Cerrahide Yeni Yaklaşımlar: İnteraktif Eğitim. (3-4 Mart 2008, Rigshospitalet – Copenhagen University Hospital)

·Mitral Kapak Tamiri Teknikleri, uygulamalı ( TYİH- Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği, Dr. Antunes MJ, 13. Şubat. 2009).

·Perfüzyon ve Ventricular Assist Device (TYİH- 01.HAZİRAN. 2012)

·Akademik Cerrah İçin Kurs. (TKDCD-12. ULUSAL KONGRESİ- 8-11 Kasım 2012)

·Evita Open Plus Hibrit Greft Uygulamaları Kurs. (TKDCD-12. ULUSAL KONGRESİ- 8-11 Kasım 2012).

·Kalp ve Damar Cerrahisinde Girişimsel Uygulamalar Sempozyumu. (TKDCD- Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, 04-06 Mayıs 2012).

·Hypertension Prevention Workshop. (21-23 Eylül 2012, Ljubljana- Slovenya)

·CPR Eğitimi (T.C. ANKARA VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜD. 2010-2011).

1- Dr. Ufuk Mungan’ nın ‘Önceden Kardiyak Operasyon Geçirmiş Olan Hastalarda Çalışan Kalpte Reoperasyon Sonuçları’ isimli uzmanlık tezinde, tez danışmanlığı. (2007).

2- Dr. Özgür Ersoy’ un ‘ Kalp Kapak Cerrahisi Uygulanan Pulmoner Hipertansiyon ve/veya Düşük Ejeksiyon Fraksiyonu Olan Hastalarda Levosimendan Etkinliği’ isimli uzmanlık tezinde, tez danışmanlığı.(2008)

3- Dr. Seyhan Babaroğlu, ‘ Çalışan Kalpte Mitral Kapak Operasyon Sonuçları’ (2008) tez danışmanlığı.

4- Dr. Kerem Yay, ‘Önceden Kapak Operasyonu Geçirmiş Olan Hastalarda Sağ Torakotomi Yolu İle Normotermik Kardiyopulmoner Baypass Eşliğinde Çarpan Kalpte Yapılan Reoperasyon Sonuçları’ (2009) tez danışmanlığı.

5- Dr. Levent Altınay, ‘ Koroner Reoperasyonlarda Postoperatif Morbidite ve Mortalite Üzerine Etki Eden Faktörler’ (2010) tez danışmanlığı.

6- Dr. Alaa HIJAZİ, ‘ Sinüs Valsalva Anevrizmalarında Cerrahi Tedavinin Erken ve Geç Dönem Sonuçları’ (2011, aynı zamanda Tez Jüriliği). tez danışmanlığı. PUAN: 25

7- Dr. Muhammed Onur Hanedan ‘ Önceden Kardiyak Operasyon geçirmiş Olan Hastalerda Re-mediyan Sternotomi ve Sağ Anterolateral Torakotomi Yolu İle Yapılan Triküspit Kapak Replasmanlarının Erken ve Orta Dönem Sonuçlarının Karşılaştırılması’ (2011). tez danışmanlığı.

8- Dr. Ufuk Türkmen ‘ Trikuspit onarımı: Sütür Anuloplasti Teknikleri ile Rijit ve Flexible Ring Anuloplasti Tekniklerinin Kısa ve Uzun Dönem Sonuçları” (04.03.2011-EPK Kararı) Tez Danışmanlığı, DEVAM EDİYORDU,

9- Dr. Adem İlkay DİKEN ‘ Orta derecedeki İskemik Mitral Yetmezliğine Müdahale Edilen Koroner Arter Baypas Hastalarının Karşılaştırmalı Postoperatif Takip Sonuçları’ 2012. Tez Jüriliği.

 • Çiçekçioğlu F, Kervan Ü, Parlar Aİ, Ersoy Ö, Bardakçı H, Ulus AT, Katırcıoğlu SF, Birincioğlu CL. Koroner bypass cerrahisinden sonra gelişen atriyal fibrilasyon tedavisinde amiodaronun etkinliği. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi. 2009 Nisan;17(2):077-082.
 1. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : SCI (Science Citation Index), SCI Expanded, SSCI (Social Science Citation Index), AHCI   (Arts &Humanities   Citation   Index ) ve Uluslararası temel alan indeksleri kapsamındaki    dergilerde  yayınlanan  makaleler :
 • Cicekcioglu F, Parlar AI, Ersoy O, Yay K, Hijazi A, Katircioglu SF. Levosimendan and severe pulmonary hypertension during open heart surgery.  Gen Thorac Cardiovasc Surg. 2008 Nov;56(11):563-5. ÖZGÜN MAKALE,
 • Cicekcioglu F, Parlar AI, Altinay L, Yay K, Katircioglu SF. Tricuspid valve replacement and levosimendan. Gen Thorac Cardiovasc Surg. 2008 Nov;56(11):559-62. ÖZGÜN MAKALE,
 • Cicekcioglu F, Tutun U, Parlar AI, Yay K, Guray Y, Katircioglu SF. Residual postmyocardial infarction ventricular septal defect repair through right atrium with right thoracotomy on beating heart technique. J Card Surg. 2008 Sep-Oct;23(5):580-3.  OLGU SUNUMU
 • Ciçekcioğlu F, Tütün U, Babaroğlu S, Aksöyek A, Parlar AI, Ulus AT, Katircioğlu SF. Operation for the mechanical valve obstruction with a beating heart technique in an elderly patient with compromised ventricular function. Anadolu Kardiyol Derg. 2008 Oct;8(5):389-90. OLGU SUNUMU
 • Katircioglu SF, Cicekcioglu F, Tutun U, Parlar AI, Babaroglu S, Mungan U, Aksoyek A. On-pump beating heart mitral valve surgery without cross-clamping the aorta. J Card Surg. 2008 Jul-Aug;23(4):307-11. ÖZGÜN MAKALE,
 • Cicekcioglu F, Parlar AI, Altinay L, Hijazi A, Irdem AK, Katircioglu SF. Beating heart mitral valve replacement in a patient with a previous Bentall operation. Gen Thorac Cardiovasc Surg. 2008 May;56(5):226-8. OLGU SUNUMU
 • Ersoy O, Budak AB, Mungan U, Tutun U, Parlar AI, Cicekcioglu F, Ulus AT, Katircioglu SF. Levosimendan for ischemic preconditioning in thoracic aortic aneurysm repair. J Card Surg. 2008 May-Jun;23(3):251-3. ÖZGÜN MAKALE
 • Tutun U, Cicekcioglu F, Parlar AI, Tola M, Ulus AT, Katircioglu SF. A new technique for the old arterial graft: internal thoracic artery. J Card Surg. 2008 Mar-Apr;23(2):159-62. OLGU SUNUMU
 • Cicekcioglu F, Parlar AI, Aksoyek A, Babaroglu S, Yay K, Irdem AK, Katircioglu SF. Mitral valve replacement with the beating heart technique in a patient with previous bypass graft from ascending to descending aorta due to aortic coarctation. J Card Surg. 2008 Mar-Apr;23(2):156-8. CERRAHİ TEKNİK
 • Cicekcioglu F, Ozen A, Tuluce H, Tutun U, Parlar AI, Kervan U, Karakas S, Katircioglu SF. Neurocognitive functions after beating heart mitral valve replacement without cross-clamping the aorta. J Card Surg. 2008 Mar-Apr;23(2):114-9. ,ÖZGÜN MAKALE,
 • Karadeniz U, Erdemli O, Yamak B, Genel N, Tutun U, Aksoyek A, Cicekcioglu F, Parlar AI, Katircioglu SF. On-pump beating heart versus hypothermic arrested heart valve replacement surgery. J Card Surg. 2008 Mar-Apr;23(2):107-13. ÖZGÜN MAKALE,
 • Katircioglu SF, Seren M, Parlar AI, Turan NN, Manavbasi Y, Aydog G, Cicekcioglu F, Tutun U, Ulus AT. Levosimendan effect on spinal cord ischemia-reperfusion injury following aortic clamping. J Card Surg. 2008 Jan-Feb;23(1):44-8 ÖZGÜN MAKALE,
 • Ulus AT, Parlar AI, Babaroğlu S, Temuçin T, Sürücü HS, Ciçekçioğlu F, Aksöyek A, Tütün U, Katircioğlu SF. Analysis of restenosis following closed mitral valvotomy; healing of wounds .   Anadolu Kardiyol Derg. 2008 Feb;8(1):67-8. ÖZGÜN MAKALE,
 • Cicekcioglu F, Tutun U, Babaroglu S, Mungan U, Parlar AI, Demirtas E, Aksoyek A, Catav Z, Katircioglu SF. Redo valve surgery with on-pump beating heart technique.. J Cardiovasc Surg (Torino). 2007 Aug;48(4):513-8. ÖZGÜN MAKALE,
 • Katircioglu SF, Cicekcioglu F, Parlar AI, Tutun U, Mungan U, Aksoyek A. A new technique of myocardial protection during aortic root replacement: antegrade/retrograde coronary perfusion. Thorac Cardiovasc Surg. 2007 Jun;55(4):259-61. CERRAHİ TEKNİK
 • Ciçekcioğlu F, Tütün U, Parlar AI, Aksöyek A, Babaroğlu S, Katircioğlu SF. Mitral valve replacement on a beating heart through right thoracotomy in a patient with patent coronary grafts. Anadolu Kardiyol Derg. 2007 Jun;7(2):247-8. OLGU SUNUMU
 • A17. Tütün U, Ciçekçioğlu F, Budak B, Temürtürkan M, Parlar AI, Seren M, Ulus AT, Katircioğlu SF. Coronary atherosclerosis distribution and the effect of blood glucose level on operative mortality/morbidity in diabetic patients undergoing coronary artery bypass grafting surgery: a single center experience. Anadolu Kardiyol Derg. 2007 Jun;7(2):158-63. ÖZGÜN MAKALE,
 • Cicekcioglu F,Tutun U, Babaroglu S, Aksoyek A, Parlar AI, Mungan U, Tosya A, Tuncel C, Demirtas E, Katircioglu SF Aortic valve replacement with on-pump beating heart technique.  J Card Surg. 2007 May-Jun;22(3):211-4. ÖZGÜN MAKALE,
 • Tulga Ulus A1, Erbas S, Budak B, Tütün U, Aksöyek A, Ciçekçioglu F, Seren M, Arat N, Fehmi Katircioglu S. Dobutamine stress echocardiography and left ventricular mass changes of mechanical aortic valve replacement in four years follow-up. Minerva Cardioangiol. 2007 Apr;55(2):157-65. ÖZGÜN MAKALE,
 • Bardakci H1, Demir AD, Cicekçioğlu F,Sevŭk U, Katircioğlu SF. Beating-heart mitral valve reoperation in a patient with a permanent pacemaker.   J Card Surg. 2007 Mar-Apr;22(2):135-6. OLGU SUNUMU
 • Tütün U, Ciçekçioğlu F, Aksöyek A, Parlar AI, Ulus AT, Katircioğlu SF. Composite graft in cases of insufficient length of internal thoracic artery. Anadolu Kardiyol Derg. 2006 Dec;6(4):369-71. CERRAHİ TEKNİK
 • Ciçekçioglu F, Tutun U, Babaroglu S, Aksoyek A, Tosya A, Tuncel C, Ihsan Parlar A, Fehmi Katircioglu S. Beating heart mitral valve replacement with retrograde coronary sinus perfusion technique. J Cardiovasc Surg (Torino). 2006 Oct;47(5):575-9. ÖZGÜN MAKALE,
 • Cicekcioglu F,Tutun U, Demirtas E, Aksoyek A, Babaroglu S, Parlar AI, Katircioglu F. Repair of postinfarction ventricular septal defect through the right atrium. Thorac Cardiovasc Surg. 2006 Sep;54(6):426-8. OLGU SUNUMU
 • Cicekcioglu F, Cagli K, Emir M, Topbas M, Catav Z, Sener E, Tasdemir O. Effects of minimal dose aprotinin on blood loss and fibrinolytic system-complement activation in coronary artery bypass grafting surgery. J Card Surg. 2006 Jul-Aug;21(4):336-41. ÖZGÜN MAKALE,
 • Tütün U, Aksöyek A, Ulus AT, Misirlioğlu M, Ciçekçioğlu F, Ozişik K, Ihsan Parlar A, Baran Budak A, Gedik S, Katircioğlu SF. Gene polymorphisms in patients below 35 years of age who underwent coronary artery bypass surgery. Coron Artery Dis. 2006 Feb;17(1):35-9. ÖZGÜN MAKALE,
 • Ulus AT, Tütün U, Aksöyek A, Çiçekcioğlu F, Budak B, Seren M, Katırcıoğlu SF. Mitral valve replacement following closed mitral valvotomy. Chirurgia 2006;19:7-11. ÖZGÜN MAKALE,
 •  Turhan H, Ocal A, Erbay AR, Yasar AS, Cicekcioglu F, Yetkin E. Free-floating left atrial ball thrombus developed in an 11-year-old child with restrictive cardiomyopathy during sinus rhythm: manifested as a major thromboembolic event. Int J Cardiol. 2005 Aug 3;103(1):111-3. OLGU SUNUMU

Doçentlik Sınavından Sonra Olanlar

A28. Yay K, Boysan E, Unal EU, Ciçekçioğlu F, Tola M, Kocabeyoğlu S, Başar V, Katırcıoğlu F. Diagnostic accuracy of Doppler ultrasonography for assessment of internal thoracic artery graft patency. Anadolu Kardiyol Derg. 2014 Jan 2. doi: 10.5152/akd. 2014.4684. [Epub ahead of print] .

ÖZGÜN MAKALE

 • Unal EU, Cicekcioglu F, Ozen A, Yilmaz M, Kubat E, Iscan HZ, Birincioglu CL. Assessment of Radial Artery Graft Patency in Symptomatic Patients. Thorac Cardiovasc Surg. 2014 Jan 13. [Epub ahead of print] ÖZGÜN MAKALE
 • Ersoy O, Boysan E, Unal EU, Yay K, Yener U, Cicekcioglu F, Katircioglu F. Effectiveness of prophylactic levosimendan in high-risk valve surgery patients. Cardiovasc.J.Afr.2013 Aug;24(7):260-4. ÖZGÜN MAKALE

 

 • Ciçekçioğlu F, Songur CM, Erol E, Irdem AK. Preanesthetic cardiopulmonary bypass for mechanical mitral valve dysfunction. Korean J Thorac Cardiovasc Surg. 2013 Oct;46(5):380-2. CERRAHİ TEKNİK
 • Ali İhsan Parlar1, Seyhan Babaroğlu1, Ahmet Tulga Ulus1, Ufuk Tütün1, Müge Mısırlıoğlu2, Mustafa Seren1, Ferit Çiçekcioğlu1, Salih Fehmi Katırcıoğlu. The effect of genetic polymorphisms on the mechanical heart valve dysfunction.   Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 2013;21(4):905-910.   ÖZGÜN MAKALE

 

 • Utku Ünal, Kerem Yay, Veysel Başar, Ali İhsan Parlar, Ferit Çiçekcioğlu, Salih Fehmi Katırcıoğlu. Surgical approach to giant pseudoaneurysm of the left ventricle. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 2013;21(2):459-462.   OLGU SUNUMU
 • Yay K, Hanedan MO, Başar V, Tütün U, Altıntaş G, Çiçekçioğlu F, Katırcıoğlu SF. Kardiyopulmoner baypas altında atan kalpte mitral kapak replasmanı için yeni bir endikasyon: Porselen aort. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi. 2012 Ocak;20(1):122-124. OLGU SUNUMU, 

 

 • Kervan U, Cicekcioglu F, Tuluce H, Ozen A, Babaroglu S, Karakas S, Katircioglu SF. Comparison of neurocognitive functions after beating-heart mitral valve replacement without aorta cross-clamping and after standard mitral valve replacement with cardioplegic arrest. Heart Surg.g Forum. 2011 Dec;14(6):E335-9.  ÖZGÜN MAKALE
 • Tütün U, Parlar AI, Altinay L, Topcu DI, Babaroglu S, Yay K, Mungan U, Cicekcioglu F, Saydam GS, Katircioglu SF. Does on-pump normothermic beating-heart valve surgery with low tidal volume ventilation protect the lungs? Heart Surg Forum. 2011 Oct;14(5):E297-301. ÖZGÜN MAKALE
 • Babaroglu S, Yay K, Parlar AI, Ates C, Mungan U, Cicekcioglu F, Tutun U, Katircioglu SF. Beating heart versus conventional mitral valve surgery. Interact Cardiovasc Thorac Surg. 2011 Mar;12(3):441-7. ÖZGÜN MAKALE
 •  
 • Yay K, Boysan E, Irdem A, Cetin E, Altinay L, Tutun U, Cicekcioglu F, Katircioglu SF. Treatment of mechanical aortic valve thrombosis: fibrinolytic treatment versus surgical intervention: result of eight cases. Innovations (Phila). 2010 Nov;5(6):439-43.

   ÖZGÜN MAKALE

 

 • Parlar AI, Cicekcioglu F, Irdem AK, Hijazi A, Altinay L, Katircioglu SF. Mitral valve replacement with beating heart technique via right thoracotomy in a patient with previous Bentall operation. Thorac Cardiovasc Surg. 2010 Jun;58(4):246-8. OLGU SUNUMU

 

 • Uçar O, Ciçekçioğlu H, Paşaoğlu L, Ciçekçioğlu F. Ostium secundum atrial septal defect with partial anomalous pulmonary venous return. Turk Kardiyol Dern Ars. 2010 Mar;38(2):144.  OLGU SUNUMU

 

 • Çiçekçioğlu F, Parlar Aİ, Altınay L, Yay K, Aksöyek A, Katırcıoğlu SF
  İki taraflı internal karotis arter tıkanıklığı olan hastada başarılı koroner arter bypass greftleme: Olgu sunumu. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi. 2010 Ekim;18(4):318-320. OLGU SUNUMU
 • Çiçekçioğlu F, Temurtürkan M, Parlar Aİ, Babaroğlu S, Aksöyek A, Tütün U, Ulus AT, Katırcıoğlu SF. Mekanik triküspit kapak değişimi sonrası antikoagülasyonsuz 15 yıllık sağkalım: Olgu sunumu. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi. 2010 Ekim;18(4):327-329.  OLGU SUNUMU
 • Çiçekçioğlu F, Kervan Ü, Parlar Aİ, Ersoy Ö, Bardakçı H, Ulus AT, Katırcıoğlu SF, Birincioğlu CL. Koroner bypass cerrahisinden sonra gelişen atriyal fibrilasyon tedavisinde amiodaronun etkinliği. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi. 2009 Nisan;17(2):077-082.

 ÖZGÜN MAKALE

 

A44. Mert Kestelli, 1 Pınar Kestelli, 2 İsmail Yürekli, 1 Orhan Gökalp1. Koroner bypass cerrahisinden sonra atriyal fibrilasyon tedavisinde amiodaron neden etkili değildir?    Ağustos 2011, Cilt 19, Sayı 3, Sayfa(lar) 479. Editöre Mektup, Yazarın yanıtı

A45. Anil Ozen, Ertekin Utku Unal, Murat Songur, Sinan Sabit Kocabeyoglu, Onur Hanedan, Metin Yilmaz,Basak Soran Turkcan, Ferit Cicekcioglu, Sadi Kaplan, Cemal Levent Birincioglu. Coronary artery bypass grafting in the octogenarians: should we intervene, orleave them be? J Geriatr Cardiol 2015; 12: 147−152. doi:10.11909/j.issn.1671-5411.2015.02.005

A46. K Atılgan, E Demirdaş, M Boran, ZC Er, F Çiçekçioğlu. Coronary artery bypass grafting in a renal transplant patient: case report. The European Research Journal 2019;5(2):424-427

A47. ÇU Kantekin, M Ercan, EF Oğuz, E Demirdaş, K Atılgan, M Sipahi, Ferit Çiçekçioğlu, Evaluation of the i-STAT Blood Gas Analysis System in Cardiovascular Surgery. Medical Laboratory Technology Journal 4 (2), 35-42.

 

A48. U Mungan, E Demirdas, E Cetin, K Atilgan, F Katircioglu, F Cicekcioglu. DOES BEATING HEART SURGERY TECHNIQUE REDUCE THE MORTALITY AND MORBIDITY AFTER REDO VALVE OPERATIONS? SANAMED 13 (2), 117-122.

 

A49. E Demirdaş, K Atılgan, ZC Er, V Demir, F Çiçekçioğlu. The Comparative Evaluation of the Frequency of Atrial Fibrillation Following Coronary Artery Bypass Grafting in Beating Heart and Cardiopulmonary Bypass. The American Journal of Cardiology 121 (8), e44

 

A50. Levent Altınay 1, Ertan Demirdaş 2, Ufuk Mungan 3, Kıvanç Atılgan 2, Erdem Çetin 4, Ferit Çiçekçioğlu 2 .Evaluations of factors affecting the outcome of redo coronary bypass surgery and long term results: A retrospective observational study, J Surg Med. 2018;2(2):130-133.

A51. Alaa Hijazi,1 Aytaç Çalışkan,2 Bayram Yılmazkaya,1 Ferit Çiçekçioğlu,2 İrfan Taşoğlu,2 Ufuk Tütün,2 Cemal Levent Birincioğlu,2 Mustafa Paç2. Our 16-year experience in surgical treatment of aneurysms of sinus of Valsalva. Turk Gogus Kalp Dama 2016;24(4):651-658

A52. SA Kucuker, O Yurdakok, U Kervan, Z Golbasi, O Tufekcioglu, K Cagli, …Short Term Centrifugal Ventricular Assist Device-Levitronix Proves to be Efficient What it is Intended For.. CARDIOVASCULAR THERAPEUTICS 2012; 30, 11-12

A53. A Hijazi, F Çiçekçioglu, S Tak, B Genç, A Çaliskan, U Tutun, Z Çatav, … SURGICALLY REPAIR OF SINUS OF VALSALVA: A REVIEW OF 36 CASES. International Journal of Cardiology 2012; 155, S80

 

A54. S Ozyalcin, M Hanedan, F Cicekcioglu, K VuralREOPERATION AVR WITH KONNO PROCEDURE OF A 17 YEARS OLD ADULT; A CASE REPORT. International Journal of Cardiology 2011; 147, S128

 

A55. K Yay, E Erol, V Basar, M Tola, A Diken, MO Hanedan, S Tak, E Kubat, … EVALUATION OF INTERNAL MAMMARIAN ARTERY BYPASS TO LEFT ANTERIOR DESCENDING ARTERY GRAFT BY COLOR DOPPLER SONOGRAPHY. International Journal of Cardiology 2011; 147, S62

 

A56. U Sevuk, B Erdolu, E Kubat, F Cicekcioglu, T Ulus, U Tutun, NH Aydin, … MITRAL PARAVALVULAR LEAKAGE AT MIDPOINT OF THE POSTERIOR ANNULUS: DOES IT CONCERN US ALL? International Journal of Cardiology 2011;147, S96

 

A57. A Hijazi, F Cicekcioglu, V Basar, E Erol, U Tutun, Z Catav PERIOPERATIVE ADMINISTRATION OF LEVOSIMENDAN TO PATIENTS WITH PREOPERATIVE LEFT VENTRICULAR DYSFUNCTION WHO ARE EXPECTED NOT TO BE WEANED FROM CARDIOPULMONARY BYPASS EASILY. International Journal of Cardiology 2011; 147, S68

 

A58. Mehmet Ali Özatik, Alper Uzun, *Omaç Tüfekçio­lu, Ferit Çiçekçio­lu, Erol ½ener, O­uz Ta¾demir. FREE FLOATING LEFT ATRIAL BALL THROMBUS. Turkish J Thorac Cardiovasc Surg 2002;10:171-172

Diğer Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler (Index Copernicus,  EMBASE/Excerpta Medica,  Scopus,  CABI,  Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı, ULAKBİM)

 

B1. Bardakçı H, Demirtaş E, Bahar İ, Vural K, Yay K, Çiçekçioğlu F, Yavaş S, Kızıltepe U, Birincioğlu L. Metabolik Sendrom ve Koroner Arter Bypass Cerrahisi. Turkish J Thorac Cardiovasc Surg 2007;15(3):187-191. ÖZGÜN MAKALE

 

B2. Ulus AT, Parlar Aİ, Çiçekçioğlu F, Tütün U, Altınay L, İrdem AK, Katırcıoğlu SF. Akut Aort Diseksiyonları. Türkiye Klinikleri J Surg Med Sci- Acil Kalp Damar Cerrahisi Özel Sayısı. 2007;3(7): 37-47. ÖZGÜN MAKALE

 

B3. Çiçekçioğlu F, İşcan HZ, Kervan Ü, Mavioğlu L, Bayazıt M. Karotis Cisim Tümörleri Tanı Yöntemleri ve Cerrahi Yaklaşım. Turkish J Vasc Surg 2004; 13(1): 27-32. ÖZGÜN MAKALE

 

B4. Aksöyek A, Çiçekçioğlu F, Parlar Aİ. Ekstrakorporeal Perfüzyon Sistem Mekaniği. Türkiye Klinikleri J Cardiovascular Surgery- Ekstrakorporeal Dolaşım Özel Sayısı-I, 2004; 5(2):59-74. ÖZGÜN MAKALE

 

B5. Maden O, Geyik B, Öcal A, Aras D, Şener K, Çiçekçioğlu F, Çağlı K. Yaygın Aterosklerozun Eşlik Ettiği Sağ Koroner Sinüs Orijinli İzole Tek Koroner Arter Anomalisi. TGKD-Türk Girişimsel Kard. Der. 2004; 8(4):177-179.  OLGU SUNUMU

 

B6.  Çağlı K, Emir M, Uzun A, Ulaş MM, Gürkahraman S, Çiçekçioğlu F, Şener E, Taşdemir O. Açık Kalp Carrahisi Sonrası Amilaz-Lipaz Seviyelerinin Değerlendirilmesi. MN Kardiyoloji 2003; 10(2): 127-130. ÖZGÜN MAKALE

 

B7.  İşcan HZ, Gürkahraman S, Çiçekçioğlu F, Erdemli Ö, Bayazıt M. Elektif İnfrarenal Abdominal Aort Cerrahisinde Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığı ve Yüksek Riskli Hasta Grubunda Epidural Anestezinin Yeri: Olgu Sunumu. Turkish J Vasc Surg 2003; 12(3): 27-31.   OLGU SUNUMU

 

 

B8.    Özatik MA, Uzun A, Tüfekçioğlu O, Çiçekçioğlu F, Şener E, Taşdemir O. Serbest Dolaşan     Sol Atriyal Top Trombüs. Turkish J Thorac Cardiovasc Surg. 2002;10:171-172.  OLGU SUNUMU

 

 

B9. Çağlı K, Keleş T, Çankal F, Çiçekçioğlu H, Çiçekçioğlu F, Gürsel K, Hisar İ, Avcı A, Şener E, Taşdemir O. Koroner Arter Bypass Grefti Olarak Kullanılan Sol İnternal Mammarian Arterin Açıklığının Değerlendirilmesinde Renkli Dupleks Doppler Ultrasonografinin Yeri. Turk J Echocardiography 2002;4:43-46. ÖZGÜN MAKALE

B10.  Çağlı K, Keleş T, Çiçekçioğlu H, Akgül A, Çiçekçioğlu F, Gürsel K, Hisar İ, Topbaş M, Şener E, Taşdemir O. Romatizmal Mitral Kapak Hastalığı Nedeniyle Mitral Kapak Replasmanı Yapılan Atriyal Fibrilasyonlu Hastalarda Postoperatif Sinüs Ritmine Dönüşte Etki Eden Faktörler. Türk J Cardiol 2002; 5:51-54. ÖZGÜN MAKALE

 B11.   İşcan HZ, Göl MK, Çiçekçioğlu F, Erdil N, Bayazıt M, Taşdemir O. Torakal Aortanın Ekstra-Anatomik Bypassda İnflow Kaynağı Olarak Kullanımı: Olgu Sunumu. Turkish J Thorac Cardiovasc Surg. 2001;9:118-121.  OLGU SUNUMU

B12.  H. Zafer Işcan, Ferit Çiçekçioğlu, Göktan Aşkın, Mustafa Emit, D.Süha Küçükaksu, Oğuz Taşdemir. The recurrence of right atrial myksoma originating from inferior vena cava. Case Rep Clin Pract Rev, 2003;4(3): 152-156. OLGU SUNUMU

Doçentlik Sınavından Sonra Olanlar;

 • Murat SONGURa, Sertan ÖZYALÇINa, Seda YAMAKb, Anıl ÖZENa, Ferit ÇİÇEKÇİOĞLUa. Does the Stent Implantation Increase Perivascular and Vascular Inflammatory Responses?: Case Report. Turkiye Klinikleri J Cardiovasc Sci 2014;26(1):52-5, OLGU SUNUMU
 • Murat SONGUR, Emir EROL, Ferit ÇİÇEKÇİOĞLU, Life Saving Role of TEVAR in a Traumatic Aortic Transection: Case Report,. Damar Cer Derg 2014. OLGU SUNUMU

 

 B15.   Dr. Ferit ÇİÇEKÇİOĞLU, Dr. Ç. Murat SONGUR, Dr. Emir EROL, Dr. İlknur BAHAR.  Akut Tip B Disseksiyonda Malperfüzyon Sendromlarının Cerrahi Fenestrasyon ile Tedavisi. Damar Cer Derg 2012;21(2):68-72.   OLGU SUNUMU

 

 B16. Mahmut Mustafa ULAŞ1, Ümit KERVAN1, Kumral ERGUN2, Ferit CİÇEKCİOĞLU1, Gokan LAFÇI1, Hasmet BARDAKÇI1, Tuncay DELİBAŞI3, Kerim ÇAĞLI1 Ümit Kervan M.D. AÇIKKALP CERRAHİSİ SONRASI NİTRİK OKSİT DONÖRLERİNİN TİROİD HORMONLARI SEVİYELERİNE ETKİLERİ . Bidder Tıp Bilimleri Dergisi, 2011 • Cilt 3 • Sayı: 1 • 1-7.  ÖZGÜN MAKALE,

B17. Dr.Alaa Hijazi1, Ferit Çiçekcioğlu1, Ufuk Tütün1, Salih Fehmi Katırcıoğlu. Son dönem mitral yetmezliğinde çalışan kalpte mitral kapak yaprakları korunarak mitral kapak replasmanı: vaka sunumu.  Türk Kardiyovasküler Tıp e-Dergisi, 24.10.2011 E-Journal. ISSN:2147-1924.     OLGU SUNUMU,

 B18. Dr.Alaa Hijazi1, Ferit Çiçekcioğlu1, Ufuk Tütün1, Salih Fehmi Katırcıoğlu. DEGENERATION OF A BIOPROSTHETIC VALVE IN MITRAL POSITION AFTER 21 YEARS OF IMPLANTATION,  Türk Kardiyovasküler Tıp e-Dergisi, 08.09.2011 E-Journal. ISSN:2147-1924.     OLGU SUNUMU

B19. Kerem YAY, Ümit YENER, Ahmet İRDEM, Emir EROL, Kanat ÖZIŞIK, Ufuk TÜTÜN, Ferit ÇİÇEKÇİOĞLU, S.Fehmi KATIRCIOĞLU. GLOMOUS TUMOURS; EPIDOMIYOLOGY, DIAGNOSTIC METHODS,TREATMENT MODALITY : A CAROTID BODY TUMOUR CASE. Bidder Tıp Bilimleri Dergisi, 2010 • Cilt: 2 • Sayı: 3 • 35-40. OLGU SUNUMU,

B20. Ertan DEMİRDAŞ [1] , Kıvanç ATILGAN [2] , Levent ALTINAY [3] , Erdem ÇETİN [4] , Zafer Cengiz ER [5] , Ferit ÇİÇEKÇİOĞLU [6] , Haşmet BARDAKÇI [7] , Cemal Levent BİRİNCİOĞLU [8]. The Comparison of the Efficacy of Three Different Risk-Scoring Systems on Predicting the Mortality Rates of Patients Undergoing Coronary Artery Bypass Grafting.Bozok Tıp Derg 2018;8(3):92-8.

B21.  Yunus Keser Yılmaz1, Sevinç Şahin2, Yaşar Turan3, Savaş Sarıkaya3, Meral Ekim4, Burak Açıkgöz1, Ferit Çiçekçioğlu1, Halil İbrahim Serin5, Hasan Ekim. Management of primary popliteal vein aneurysm: A case report. Damar Cerrahi Dergisi 2018;27(1):47-50 

B22. Ertan Demirdaş, Kıvanç Atılgan, Zafer Cengiz Er, Ferit Çiçekçioğlu. Extra-anatomic Left Carotico-SubclaviaArtery Bypass Technique in a patient with Subclavian Steal Syndrome: Case report. EJCM 2017; 05 (3): 54-57

B23. E Demirdaş, F Çiçekcioğlu, K Atılgan, U Sevuk. Giant pseudoaneurysm of basilic vein complicating arteriovenous fistula. EJCM 2017;5 (1), 15-16

 

B24. A Hijazi, H Çiçekçioğlu, E Erol, B Yılmazkaya, F Çiçekçioğlu, Diversion of the Inferior Vena Cava Into the Left Atrium After Surgical Repair of Atrial Septal Defect. Koşuyolu Heart Journal 2017; 20 (2), 157-158

 

B25. Ertan Demirdaş1, Kıvanç Atılgan1, Ferit Çiçekçioğlu1, May the extraction of fresh thrombus prevent no-reflow phenomenon in coronary artery bypass surgery? EJCM 2016; 04 (2): 45-48

B26. Yunus Keser YILMAZ1, Meral EKİM2, Savaş SARIKAYA3, Burak AÇIKGÖZ1, Mehmet ÇELİKBİLEK4,Çiğdem Ünal KANTEKIN5, Hasan EKİM1, Ferit ÇİÇEKÇİOĞLU1. Koroner Arter By-Pass Cerrahisi Sonrası Gelişen Şiddetli Hiperbilirubinemi Vakası, Journal Of Contemporary Medicine cr 2016; 6(case reports): 9-11

B27. Alaa Hijazi1, Hülya Çiçekcioğlu2, Ferit Çiçekçioğlu1, Salih Fehmi Katırcıoğlu.  Surgical removal of a thrombus formed in the right atrium due to hemodialysis catheter, EJCM 2014; 02 (2): 33-35

B28. Alaa Hijazi1, Hülya Çiçekcioğlu2, Emir Erol1, Ferit Çiçekçioğlu1. Surgical repair of diversion of inferior vena cava into the left atrium nine years after surgical repair of atrial septal defect, EJCM 2013; 02 (1): 15-18

B29. CM SONGUR, S ÖZYALÇIN, S YAMAK, A ÖZEN, F ÇİÇEKÇİOĞLU. Does the Stent Implantation Increase Perivascular and Vascular Inflammatory Responses?: Case Repor. Turkiye Klinikleri Cardiovascular Sciences 2014; 26 (1), 50-53

 

B30. F Çiçekçioğlu, CM Songur, E Erol, AK Irdem. Preanesthetic Cardiopulmonary Bypass for Mechanical Mitral Valve Dysfunctio. The Korean journal of thoracic and cardiovascular surgery 2013; 46 (5), 380

 

B31. Ferit Çiçekçioğlu1, Veysel Başar1, Alaa Hijazi1, Emir Erol1, Ufuk Tütün1, Zeki Çatav1, On-pump beating heart mitral valve replacement with protection of the mitral leaflets in poor ventricle patients with end stage severe mitral regurgitation. EJCM 2013; 01 (2): 50-53

B32. Alaa Hijazi1, Ferit Çiçekcioğlu1, Ufuk Tütün1, Salih Fehmi Katırcıoğlu2 Degeneration of a bioprosthetic valve in mitralposition ffter 21 years of implantation. EJCM 2013; 01 (1): 28-29

 

B33. Ertan Demirdaş1, Kıvanç Atılgan1, Zafer Cengiz Er1, Erdem Çetin2, Utkan Sevük3, Ferit Çiçekçioğlu4, HaşmetBardakçı5, Levent Birincioğlu6, Açık Kalp Cerrahisinde Erken Mortalitenin Belirlenmesinde Kullanılan EuroSCORE Mitral Kapak Replasmanı Yapılan Hastalarda Mortalite ve Morbiditeyi Öngörebilir mi ? Can EuroSCORE Which Helps to Predict Early Mortality in Open Heart Surgery Predict Mortality and Morbidity in Patients Undergoing Mitral Valve Surgery ? Smyrna Tıp Dergisi 2018; : 26-33.

 

B34. Ertan Demirdaş1, Kıvanç Atılgan1, Zafer Cengiz Er1, Erdem Çetin2, Utkan Sevük3, Ufuk Mungan4, FeritÇiçekçioğlu5, Haşmet Bardakçı6, Levent Birincioğlu7.  Açık Kalp Cerrahisinde Erken Mortalitenin Belirlenmesinde Kullanılan EuroSCORE Morbidite Değerlendirilmesinde de Kullanılabilir mi ? Is It Possible to Use EuroSCORE Which Helps to Predict Early Mortality in Open Heart Surgery for Evaluating Morbidity ? Smyrna Tıp Dergisi 2017;  :16-21.

B35. K ATILGAN, E DEMİRDAŞ, F ÇİÇEKÇİOĞLU, OBSTRÜKTİF UYKU APNE SENDROMUNUN KALP VE DAMAR HASTALIKLARI ÜZERİNE ETKİSİ Effect of Obstructive Sleep Apne Syndrome on Cardiac and Vascular Diseases. Bozok Tıp Dergisi 2017; 8, 92-95

 

B36. L Altınay, E Demirdaş, U Mungan, K Atılgan, E Çetin, F ÇiçekçioğluRedo koroner arter bypass ameliyatlarının sonuçlara etki eden faktörler ve uzun dönem sonuçların değerlendirilmesi: Retrospektif gözlemsel çalışma. Journal of Surgery and Medicine 2018; 2 (2), 130-133

 

B37. E DEMİRDAŞ, K ATILGAN, ÇÜ KANTEKİN, F ÇİÇEKÇİOĞLUYENİ KURULAN BOZOK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KALP VE DAMAR CERRAHİSİ KLİNİĞİMİZİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI The Early Results Of Our Newly-Established Bozok University Medicine …Bozok Tıp Dergisi 2017; 8 (1), 59-65

 

B38. E Demirdaş, K Atılgan, ZC Er, F ÇiçekçioğluAtypically mitral valve originated giant myxoma presenting with acute ST-segment elevation myocardial infarction and acute pulmonary edema. Journal of Surgery and Medicine2018; 2 (1), 41-43

 

B39. Ertan Demirdaş1, Kıvanç Atılgan1, Zafer Cengiz Er1, Erdem Çetin2, Utkan Sevük3, Ufuk Mungan4, Levent Mavioğlu4, Ferit Çiçekçioğlu5, Haşmet Bardakçı6, Levent Birincioğlu7. Açık Kalp Cerrahisi Uygulanan Hastalarda Üç Farklı Risk Skorlama Sisteminin KarşılaştırılmasıThe Comparison of Three Different Risk Scoring Systems in Patients Undergoing Open Heart Surgery. Smyrna Tıp Dergisi 2017;  : 23-31.

B40. E DEMİRDAŞ, K ATILGAN, F ÇİÇEKÇİOĞLU, MF ERKOÇ YENİ KURULAN BOZOK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KALP VE DAMAR CERRAHİSİ MERKEZİ OLARAK RADYOFREKANS ABLASYON TEDAVİSİ SONUÇLARIMIZ The Radiofrequency Ablation Therapy Results of …Bozok Tıp Dergisi 2017; 7 (3), 67-72

 

B41. ÇÜ KANTEKİN, E DEMİRDAŞ, K ATILGAN, A DEMİREL, F ÇİÇEKÇİOĞLU. KORONER ARTER BAYPASS CERRAHİSİ SONRASI ACİL ŞARTLARDA REVİZYON: YOĞUN BAKIMDA MI? AMELİYATHANEDE Mİ? Revision After Coronary Artery Bypass Surgery Under Emergent Instances: In … Bozok Tıp Dergisi 2017; 7 (3), 1-4

B42. K ÇAĞLI, E Mustafa, U Alper, MM ULAŞ, S GÜRKAHRAMAN,…Açık Kalp Cerrahisi Sonrası Serum Amilaz-Lipaz Seviyelerinin Değerlendirilmesi

C1. Ulus AT, Sürücü HS, Çelik HH, Katırcıoğlu SF, Babaroğlu S, Çiçekçioğlu F, Aksöyek A, Tütün U. “Ultrastructural Changes in the Mitral Valves by Scanning Electron Microscope,” VI. International Symposium of Clinical Anatomy, 40, Varna, 2004.

C2. Cagli K, Cicekcioglu F, Emir M, Bakuy V, Lafcı G, Kocabeyoglu B, Sener E, Pac M. E fects of ultra-low dose aprotinin in patients undergoing coronary artery bypass grafting with cardiopulmonary bypass. ABSTRACTS/Interactive Cardiovascular and Thoracic Surgery. 2004;3(1):S1-S106, The European Sosiety for Cardiovascular Surgery 53rd International Congress, S51-CP5, Ljubljana-SLOVENIA June 2-5, 2004.

C3. Caglı K, Cicekcioglu F, Bahar I, Bakuy V, Gedik S, Topbas M, Sener E, Cobanoglu A. The analysis of thyroid hormone levels affected by nitric oxide releasing prodrugs after open heart surgery. ABSTRACTS/Interactive Cardiovascular and Thoracic Surgery. 2004;3(1):S1-S106, The European Sosiety for Cardiovascular Surgery 53rd International Congress, S52-CP9, Ljubljana-SLOVENIA June 2-5, 2004.

C4. Cagli K, Cicekcioglu F, Ergun K, Cicekcioglu H, Ulas MM, Bakuy V, Keles T, Topbas M, Sener E. The analysis of the risk factors for preoperative chronic atrial fibrilation in the patients with aortic valve replacement. The Heart Syrgery Forum 2004; 7(2): Abstracts of the 16th Annual Meeting of the Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery. 26-29 sept 2004, Bodrum/TURKEY

C5. U Tütün, AT Ulus, A Aksöyek, M Mısırlıoğlu, F Çiçekçioğlu, K Özışık, Aİ Parlar, AB Budak, S Gedik, SF Katırcıoğlu. “Gene Polymorphisims in Patients Who Underwent Coronary Artery Bypass Surgery Below 35 Years of Age,” The J Coronary Artery Disease, 6th International Congress on Coronary Artery Disease, Vol 6, 53, LIMED Communications, Istanbul, 2005.

C6. Katırcıoğlu SF, Çiçekciolu F, Tütün U, Babaroğlu S., Parlar Aİ, Aksöyek A, Mungan U, Çatav Z, Ulus AT. On Pump beating heart surgery. The 5th meeting of all Bazeel Heart Society. Şam Suriye 02-05 Aralık 2006.

C7. Bardakci H, Demirtas E, Bahar I, Vural K, Yay K, Cicekcioglu F, Yavas S, Kızıltepe U, Birincioglu L. Metabolik sendrom and coronary artery bypass grafting. The Heart Surgery Forum 2006;9(1): Abstracts of the Second Annual Congres on Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery. September 20-24, 2006, TURKEY.

C8. Demirtas E, Yay K, Cicekcioglu F, Mungan U, Ersoy O, Tuncel C, Mavioglu L, Kervan U, Sarıtas A, Katırcıoglu SF, Birincioglu L, Pac M. Euroscore estimated mortality score for open heart surgery patients, correlated or not? The Heart Surgery Forum 2007;10(1): Abstracts of the Third Annual Congres on Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery. November 28- December 02, 2007, Antalya/ TURKEY.

Doçentlik Sınavından Sonra Olanlar;


C9. Ali İhsan Parlar, Ufuk Tütün, Aysen Aksoyek, Levent Altınay, Deniz İlhan Topçu, Ferit Cicekcioglu, Gül Aydın, S. Fehmi Katırcıoglu. Pulmonary ischemia-reperfusion parameters during conventional and normothermic on-pump beating heart valve surgery. The Heart Surgery Forum 2009;12(1): Abstracts of the Fifth Annual Congres on Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery. September 24- 28, 2009.

C10. Anıl Ozen, Kerem Yay, Levent Altınay, Sabit Kocabeyoglu, A.İhsan Parlar, Muharrem Tola, Ufuk Tütün, Abdullah Colak, Ferit Cicekcioglu, S.Fehmi Katırcıoglu. A new techque for old atrerial graft: internal thoracic artery. mid therm results. The Heart Surgery Forum 2009;12(1): Abstracts of the Fifth Annual Congres on Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery. September 24- 28, 2009.

C11. Kerem Yay, Adem Diken, Ahmet Irdem, Ufuk Tütün, Zeki Catav, Ferit Çiçekçioğlu, Tulga Ulus, Fehmi Katırcıoğlu. Early coronary artery bypass grefting (CABG) after life saving primry percutaneus coronary intervention (PCI): STAGED THERAPY OUTCOME AND STENT RESTENOSİSİ. The Heart Surgery Forum 2009;12(1): Abstracts of the Fifth Annual Congres on Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery. September 24- 28, 2009.

C12. Kerem Yay, Ahmet Irdem, Levent Mavioğlu, Levent Altınay, Erdem Çetin, Anıl Ozen, Ufuk Tütün, Zeki Catav, Ferit Çiçekçioğlu, S.Fehmi Katırcıoğlu. Mechanical aortic valve thrombosisi: t-PA fibrinolytic treatment versus surgical intervention: cases result. The Heart Surgery Forum 2009;12(1): Abstracts of the Fifth Annual Congres on Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery. September 24- 28, 2009.


C13. Özlem Evren, Kerem Yay, Orkide Malile, Ferit Çiçekçioğlu, Seval Kılıç, Zeki Catav, Ufuk Tütün, S.Fehmi Katırcıoğlu. Ischemic effects of cardiopulmonary bypass (CPB) on visual area. The Heart Surgery Forum 2009;12(1): Abstracts of the Fifth Annual Congres on Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery. September 24- 28, 2009.

C14. Kerem Yay, Adem Diken, Veysel Başar, Ala Hijazi, Ferit Çiçekçioğlu, Zeki Catav, Ufuk Tütün, S.Fehmi Katırcıoğlu. Beating heart valve surgery in a patient with a porcelain aorta. The Heart Surgery Forum 2009;12(1): Abstracts of the Fifth Annual Congres on Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery. September 24- 28, 2009.

C15. Ala Hijazi, Kerem Yay, Ferit Çiçekçioğlu, A. Ihsan Ayık, Hülya Çiçekçioğlu, Veysel Başar, Emir Erol, Zeki Catav, S.Fehmi Katırcıoğlu. Fibroelastomaon the anterior miyral valve leaflet. The Heart Surgery Forum 2009;12(1): Abstracts of the Fifth Annual Congres on Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery. September 24- 28, 2009.

C16. Levent Mavioğlu, Ferit Çiçekçioğlu, Soner Yavaş, Zafer İşcan. Successful fibrinolytic therapy of an aortic prosthetic valve thrombosis with a low-dose regimen. Is it really effective and safe? The Heart Surgery Forum 2009;12(1): Abstracts of the Fifth Annual Congres on Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery. September 24- 28, 2009.

C17. Özgül Uçar, Hülya Çiçekçioğlu, Lale Paşaoğlu, Ferit Çiçekçioğlu, Aslı Talu, Sinan Aydoğdu. Partial abnormal pulmunary venous return associated with secundum atrial septal defect. The Heart Surgery Forum 2009;12(1): Abstracts of the Fifth Annual Congres on Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery. September 24- 28, 2009.

C18. Ala Hijazi, Kerem Yay, Hülya Çiçekçioğlu, Veysel Başar, Ayça Boyacı, Ferit Çiçekçioğlu, S.Fehmi Katırcıoğlu. Surgical removal of pace-maker lead induced infective endocarditis in four patienrs. The Heart Surgery Forum 2009;12(1): Abstracts of the Fifth Annual Congres on Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery. September 24- 28, 2009.

C19. Ala Hijazi, Hülya Çiçekçioğlu, Zeki Catav, Veysel Başar, Emir Erol, Ferit Çiçekçioğlu, Ufuk Tütün, S.Fehmi Katırcıoğlu. Ruptured sinus valsalva aneurysm originating from the non-coronary sinus. International Journal of Cardiology 2010; 140 (1), S1-S93: Abstracts of the 6th Congress of Update in Cardiolgy and Cardiovascular Surgery. In conjuction with the 59th ESCVS International Congress, 15-18 April 2010, İzmir, Turkey

C20. K.Yay, B.Erçakmak, S.Kemecen, O.Malile, O.E.Kemer, A.Sarıtaş, F. Cicekcioglu, U.Tütün. Pseudoexfoliating syndrome at aortic aneurysm. İnteractive CardioVascular and Thoracic Surgery 2010; 10: SUPPL.1, S1-S220. Abstracts 59th ESCVS Meeting.

C21. K.Yay, H.Aydın, A.Diken, O.Hanedan, U.Mungan, S.Babaroglu, C.Ates, A.Akgul, U.Tütün, F.Cicekcioglu, S.F.Katırcıoglu. Beatin heart valve surgery results done via thoracotomy and normothermic perfusion in patient with previous cardiac operation with sternotomy. İnteractive CardioVascular and Thoracic Surgery 2010; 10: SUPPL.1, S1-S220. Abstracts 59th ESCVS Meeting.

C22. S.Babaroglu, K.Yay, A.I.Parlar, U.Mungan, C.Ateş, U.Tutun, F.Cicekcioglu, S.F.Katırcıoglu. Beatin heart and conentional miytal valve surgery (MVS). İnteractive CardioVascular and Thoracic Surgery 2010; 10: SUPPL.1, S1-S220. Abstracts 59th ESCVS Meeting.

C23. U.Sevuk, B.Erdolu, E.Kubat, F.Cicekcioglu, T.Ulus, U.Tutun, H.Aydın, A.Sarıtas, L.Birincioglu. Does really thyroid function and carotid artery stenosis have any relationship. The Heart Surgery Forum 2011;14(1): Abstracts of the Seveth Annual Congres on Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery in association with TCT Mediterranean, March 24-27, 2011, Antalya, Turkey.

C24. Emir Erol, Ala Hijazi, F.Cicekcioglu, Zeki Catav. ASD repair with mini-right lateral thoracotmy in a 17 year old female patient. The Heart Surgery Forum 2011;14(1): Abstracts of the Seveth Annual Congres on Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery in association with TCT Mediterranean, March 24-27, 2011, Antalya, Turkey.

C25. Seref Alp Kucuker, Okan Yurdakok, Umit Kervan, Zehra Golbasi, Omac Tufekcioglu, Kumral Cagli, Ferit Cicekcioglu, Sinan Aydogdu, Mustafa Pac. Short Term Centrifugal Ventricular Assist Device-Levitronix Proves to be Efficient What it is Intended For. CARDIOVASCULAR THERAPEUTICS, 2012; CİLT 30, S; 11-12, WILEY-BLACKWELL.


C26. A Hijazi, F Çiçekçioglu, S Tak, B Genç, A Çaliskan, U Tutun, Z Çatav, M Kerem Vural, K Çagli, A Saritas, C Levent Birincioglu, M Paç. OP-333 SURGICALLY REPAIR OF SINUS OF VALSALVA: A REVIEW OF 36 CASES. International Journal of Cardiology, 2012; cilt 155, S80.

C27. S Ozyalcin, M Hanedan, F Cicekcioglu, K Vural, PP-116: REOPERATION AVR WITH KONNO PROCEDURE OF A 17 YEARS OLD ADULT; A CASE REPORT . International Journal of Cardiology,2011, 147, S128.


C28. K. Yay, E. Erol, V Basar, M Tola, A Diken, MO Hanedan, S Tak, E Kubat, S Ozyalcin, F Cicekcioglu, U Tutun, SF Katircioglu. OP-096: EVALUATION OF INTERNAL MAMMARIAN ARTERY BYPASS TO LEFT ANTERIOR DESCENDING ARTERY GRAFT BY COLOR DOPPLER SONOGRAPHY. International Journal of Cardiology, 2011, 147, S62.

C29. U Sevuk, B Erdolu, E Kubat, F Cicekcioglu, T Ulus, U Tutun, NH Aydin, … OP-278: MITRAL PARAVALVULAR LEAKAGE AT MIDPOINT OF THE POSTERIOR ANNULUS: DOES IT CONCERN US ALL? International Journal of Cardiology, 2011, 147, S96.

C30. A Hijazi, F Cicekcioglu, V Basar, E Erol, U Tutun, Z Catav. OP-134: PERIOPERATIVE ADMINISTRATION OF LEVOSIMENDAN TO PATIENTS WITH PREOPERATIVE LEFT VENTRICULAR DYSFUNCTION WHO ARE EXPECTED NOT TO BE WEANED FROM CARDIOPULMONARY BYPASS EASILY. International Journal of Cardiology,2011,147, S68.


C31. A Hijazi, E Erol, H Cicekcioglu, O Ucar, V Basar, F Cicekcioglu, U Tutun, … PP-195: DIVERSION OF INFERIOR VENA CAVA INTO LEFT ATRIUM NINE YEARS AFTER SURGICAL REPAIR OF ATRIAL SEPTAL DEFECT .International Journal of Cardiology,2011, 147, S143


C32. K. Yay, Ferit Çiçekçioğlu, M.E.Erol, Alaa Hijazi, Veysel Başar, Emre Boysan, Ufuk Tütün, S.Fehmi Katırcıoğlu. Mitral valva replacement through lateral thoracotomy by onpump beating heart tachnique in patients with functioning coronary graft conduits. The J of Cardiovasc Surg, 2012; 53, SUPPL.1 to no.2, Abstract book of 61 th ESCVS, 25-28 April, Dubrovnik, Croatia.


C33. ER ZAFER CENGİZ,DEMİRDAŞ ERTAN,ATILGAN KIVANÇ,ÇİÇEKÇİOĞLU FERİT (2018). The comparison of surgical results of patients undergoing on-pump and off-pump coronary artery bypass grafting. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 15. kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4737243)


C34. ÇİÇEKÇİOĞLU FERİT (2018). NASIL YAPIYORUM? TRİKÜSPİD KAPAK ONARIMINDA ANNULOPLASTİ TEKNİĞİM. TKDCD 15. ULUSLARARASI KATILIMLI KONGRESİ (Tam Metin Bildiri/Davetli Konuşmacı)(Yayın No:4741857)C35. DEMİRDAŞ ERTAN,ATILGAN KIVANÇ,ÇİÇEKÇİOĞLU FERİT (2018). THE RADIOFREUQENCY ABLATION THERAPY RESULTS OF OUR NEWLY-ESTABLİSHED BOZOK UNIVERSITY MEDICINE FACULTY CARDIOVASCULAR SURGERY CENTER. 14th INTERNATIONAL CONGRESS OF UPDATE IN CARDIOLOGY AND CARDIOVASCULAR SURGERY, 59(3), 2-3. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5-4948627)

C36. DEMİRDAŞ ERTAN,ATILGAN KIVANÇ,ER ZAFER CENGİZ,ÇİÇEKÇİOĞLU FERİT (2018). The evaluation of incidence according to age and sex in yozgat region among the patients presenting with deep venous thrombosis of lower extremity. 14. Uluslararası Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Güncellemesi (UCCVS) Kongresi, 59(3), 3-4. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4689482)C37. DEMİRDAŞ ERTAN,ATILGAN KIVANÇ,ER ZAFER CENGİZ,DEMİR VAHİT,ÇİÇEKÇİOĞLU FERİT (2018). The Comparative Evaluation of the Frequency of Atrial Fibrillation Following Coronary Artery Bypass Grafting in Beating Heart and Cardiopulmonary Bypass.. 14th INTERNATIONAL CONGRESS OF UPDATE IN CARDIOLOGY ANDCARDIOVASCULAR SURGERY, 121(8), 44, Doi: 10.1016/j.amjcard.2018.03.122 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4674057)C38. DEMİRDAŞ ERTAN,ATILGAN KIVANÇ,ÇİÇEKÇİOĞLU FERİT (2017). the place of composite graft ın coronary artery bypass grafting. 13.international congress of update in cardiology and cardiovascular surgery, 58(3), 32 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4016432)C39. DEMİRDAŞ ERTAN,ATILGAN KIVANÇ,ÜNAL KANTEKİN ÇİĞDEM,ÇİÇEKÇİOĞLU FERİT (2017). Where to manage the patient under emergent circumtances?in intensive care unit or operating room?. 13.international congress of update in cardiology and cardiovascular surgery, 58(3), 19-20. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4015979)C40. DEMİRDAŞ ERTAN,ATILGAN KIVANÇ,Sevük Utkan,ÇİÇEKÇİOĞLU FERİT (2017). Surgical outcomes of patients having used ticagrelor after emergent coronary artery bypass grafting. 13.international congress of update in cardiology and cardiovascular surgery, 58(3), 12 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4015329)C41. DEMİRDAŞ ERTAN,ATILGAN KIVANÇ,ÇİÇEKÇİOĞLU FERİT (2017). Two year results of a newly-established cardiovascular surgery department. 13.international congress of update in cardiology and cardiovascular surgery, 58(3), 11 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4014918)C42. DEMİRDAŞ ERTAN,ATILGAN KIVANÇ,ÇİÇEKÇİOĞLU FERİT (2017). The incidence of no-relow phenomen following coronary artery bypass grafting. 13.international congress of update in cardiology and cardiovascular surgery, 58(3), 31-32. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4016235)C43. ÇİÇEKÇİOĞLU FERİT (2017). Current Debates in Cardiovascular Surgery. Bilateral Antegrade Cerebral Perfusion for Aortic Dissection. 13th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery (/Davetli Konuşmacı)(Yayın No:4116587)C44. YILMAZ YUNUS KESER,DEMİRDAŞ ERTAN,ÇİÇEKÇİOĞLU FERİT (2016). CORONARY REVASCULARİZATİON PERFORMED USİNG OF COMPOSİTE GRAFT. 12th İNTERNATIONAL CONGRESS OF UPDATE IN CARDIOLOGY AND CARDİOVASVULAR SURGERY (Tam Metin Bildiri/Poster)(Yayın No:3336372)C45. ÇİÇEKÇİOĞLU FERİT (2016). Live in Box II A Patient with AVR MVR and Paravalvular leak in Mitral I PREFER SURGİCAL REPAİR. 12th UCCVS Congress (/Davetli Konuşmacı)(Yayın No:3336674)C46. ÇİÇEKÇİOĞLU FERİT,DEMİRDAŞ ERTAN,YILMAZ YUNUS KESER,ÜNAL KANTEKİN ÇİĞDEM,DEMİREL AKİF (2016). ONE YEAR RESULTS OF A NEWLY FOUNDED CARDIOVASCULAR SURGERY DEPARTMENT. 12th UCCVS Congress (/Sözlü Sunum)(Yayın No:3336516)C47. AÇIKGÖZ BURAK,ÜNAL KANTEKİN ÇİĞDEM,TURAN YAŞAR,ÖZTÜRK SÜREYYA,DEMİREL AKİF,ÇİÇEKÇİOĞLU FERİT (2015). IS TICAGRELOR SAFE IN CARDİAC SURGERY A PRESENTATION OF 3 CASES. BALKAN STATES ANESTHESIA DAYS CURRENT TOPICS IN ANETHESIA AND INTENSIVE CARE (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:1993818)C48. CU KANTEKİN,AÇIKGÖZ BURAK,GENCER M,YAY F,ÇİÇEKÇİOĞLU FERİT (2015). SPONTANEOUS TENSION PNEUMOTHORAX FOLLOWING CORONARY ARTERY BYPASS GRAFTİNG IN A PATIENT BULLOUS LUNG DISEASE. BALKAN STATES ANESTHESIA DAYS (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:1993980)C49. UFUK TÜRKMEN,TEZCAN BOZKURT,EMİR EROL,ÇİÇEKÇİOĞLU FERİT,SADİ KAPLAN (2015). TRİCUSPİT VALVE REPAİR RESULTS OF SHORT AND MIDDLE TERM OF SUTURE ANNULOPLASTY AND FLEXİBLE RİNG ANNULOPLASTY TECHNİCS. 64th ESCVS/ 11th UCCVS CONGRESSES (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:1993551)C50. YILMAZ YUNUS KESER,AÇIKGÖZ BURAK,EKİM HASAN,ÇİÇEKÇİOĞLU FERİT,TURAN YAŞAR,SARIKAYA SAVAŞ (2015). CARDİAC CYST AND TUMORS A REPORT OF TWO CASES. 64th ESCVS (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:1994319)C51. YILMAZ YK,AÇIKGÖZ BURAK,EKİM MERAL,EKİM HASAN,ÇİÇEKÇİOĞLU FERİT,TURAN YAŞAR,SARIKAYA SAVAŞ,AKYÜZ YURDANUR (2015). COMMON ECCHYMOTİC SKIN LESIONS DUE TO USE WARFARİN THERPY. 64th ESCVS (Özet Bildiri/)(Yayın No:1994247)

C52. YILMAZ YUNUS KESER,AÇIKGÖZ BURAK,EKİM HASAN,SARIKAYA SAVAŞ,TURAN YAŞAR,EKİM MERAL,ÇİÇEKÇİOĞLU FERİT (2015). MANAGEMENT OF COMBİNED UPPER AND LOWER EXTREMİTY VASCULAR INJURIES. 64th ESCVS (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:1994410)

D1. Çağlı K, Çiçekçioğlu H, Akgül A, Keleş T, Çiçekçioğlu F, Avcı A, Şener E, Göksel S, Taşdemir O. Mitral Darlığı Nedeniyle Mitral Kapak Replasmanı Yapılan Hataların Postoperatif Ekokardiyografik Değerlendirilmesi ve Sinüs Ritmine Dönüşte Etki Eden Parametreler. IV. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 2000 ANTALYA, Özet Kitabı; S129, TP4, 237.

 

D2. Çağlı K, Çiçekçioğlu H, Akgül A, Keleş T, Çiçekçioğlu F, Avcı A, Şener E, Göksel S, Taşdemir O. Mitral Darlığı Nedeniyle Mitral Kapak Replasmanı Yapılan Hataların Postoperatif Ekokardiyografik Değerlendirilmesi ve Sinüs Ritmine Dönüşte Etki Eden Parametreler. XVI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 2000 ANTALYA. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 2000; 28 (Özel Ek, Bildiri Özetleri) P273.

 

D3. Özatik MA, Çiçekçioğlu F, Gürkahraman S, Uzun HA, Şener E, Taşdemir O. Sol Atriyal Ball Trombüs. I. DİCLE ULUSAL GÖĞÜS KALP DAMAR CERRAHİSİ GÜNLERİ 19-23 Ekim 2001, DİYARBAKIR. Bildiri Özetleri P2-8. 

 

D4.  Uzun A, Çağlı K, Özatik MA, Çiçekçioğlu F, Altıntaş G, Küçüker Ş, Tola M. Radyal ve Unlar Arteri Değerlendirmede Modifiye Allen Testlerinin Önemi ve Doppler USG ile Korelasyonu. XVII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 2001 İZMİR. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 2001; 29(Özel Ek, Bildiri Özetleri) P278.

 

D5. Ulus T, Tütün U, Aksöyek A, Çiçekçioğlu F, Birincioğlu L, Katırcıoğlu F, Kutsal A, Çobanoğlu A. Kapalı mitral valvotomi sonrası mitral kapak replasmanı. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği VIII. Ulusal Kongresi Eylül 2004 sözel bildiri S14-3 (2004).

 

D6. Ulus AT, Tütün U, Aksöyek A, Erbaş S, Çiçekçioğlu F, Kaplan S, Budak B, Seren M, Birincioğlu CL, Katırcıoğlu SF, Çobanoğlu A. Küçük çaplı mekanik aort kapaklarda dobutamin stres ekokardiografi ve iyileşme döneminde sol ventrikül vücut-kitle indeksi değişiklikleri. XX. Ulusal Kardiyoloji kongresi 27-30 Kasım 2004 Aksu Antalya Sözlü bildiri 198 sayfa 92. (2004).

 

D7.  Budak B, Demirkan B, Güray Ü, Çiçekçioğlu F, Korkmaz Ş. Diyabetes Mellituslu Hastalarda Safen Ven Grefti Açıklığı ile HbA1c ve hs-CRP Düzeylerinin İlişkisi. XXII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 2006, ANTALYA. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 2006:34 (Supplementum 1) Bildiri Özetleri; P-123.

 

D8. Çiçekçioğlu F, Tütün U, Babaroğlu S, Mungan U, Parlar Aİ, Aksöyek A, Yay K, Hanedan O, Altınay L, Ulus AT, Katırcıoğlu SF. Atan kalpte retrograd koroner sinüsten normotermik kan perfüzyonu ile çift kapak replasmanının erken dönem sonuçları. XXII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 2006, ANTALYA. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 2006:34 (Supplementum 1) Bildiri Özetleri; P-188.

 

D9.  Çiçekçioğlu F, Tütün U, Babaroğlu S, Aksöyek A, Parlar A, Budak A, Çatav Z, Ulus A, Katırcıoğlu SF. “Çalışan kalpte retrograd koroner sinüsten kan perfüzyonu ile aort kapak cerrahisinin erken dönem sonuçları, ” Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi IX.Ulusal Kongresi 2006, S08-4. Kongre Kitapçığı, Volume 14, Ek sayı 2. Sayfa 21, (2006).    

D10. Çiçekçioğlu F, Tütün U, Babaroğlu S, Mungan U, Demirtaş E, Tuncel Ç, Parlar A, Aksöyek A, Çatav Z, Katırcıoğlu SF. “Önceden kardiyak girişim geçirmiş olan hastalarda çalışan kalpte reoperasyon sonuçları, ” S08-5. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi IX. Ulusal Kongresi Kongre Kitapçığı, Volume 14, Ek sayı 2. Sayfa 21, (2006).     

D11. Parlar A, Manavbaşı Y, Babaroğlu S, Çiçekçioğlu F, Tütün U, Aksöyek A, Ulus A, Akar F, Katırcıoğlu S. “Levosimendanın vazodilatatör etkisi internal torasik arterde cinsiyete bağlı mıdır? ” S19-2. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi IX.Ulusal Kongresi Kongre Kitapçığı, Volume 14, Ek sayı 2. Sayfa 49, (2006).    

D12. Çiçekçioğlu F, Tütün U, Babaroğlu S, Mungan U, Tosya A, Tuncel Ç, Demirtaş E, Altınay L, Aksöyek A, Ulus A, Katırcıoğlu SF. “Çalışan kalpte mitral kapak cerrahisi, ” Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi IX.Ulusal Kongresi S20-8. Kongre Kitapçığı, Volume 14, Ek sayı 2. Sayfa 53, (2006).   

D13. Çiçekçioğlu F, Tütün U, Babaroğlu S, Mungan U, Parlar A, Aksöyek A, Yay K, Hanedan O, Ulus A, Katırcıoğlu. “Çalışan kalpte retrograd koroner sinüsten kan perfüzyonuyla çift kapak replasmanı erken dönem sonuçları” Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi IX.Ulusal Kongresi SF.S20-9. Kongre Kitapçığı, Volume 14, Ek sayı 2. Sayfa 53, (2006).

 

D14. Çatav Z, Altınay L, Çiçekçioğlu F, Aksöyek A, Tütün U, Parlar A, Birincioğlu CL, Katırcıoğlu SF. “İzole koroner bypass ameliyatlarında pulmoner hipertansiyonun etkisi.

Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi IX.Ulusal Kongresi S26-5. Kongre Kitapçığı, Volume 14, Ek sayı 2. Sayfa 68, (2006).   

D15. Karadeniz Ü, Erdemli Ö, Genel L, Yamak B, Tütün U, Aksöyek A, Çiçekçioğlu F, Parlar A, Katırcıoğlu SF. Çalışan kalpte kapak replasman cerrahisinde intraoperatif nöromoiterizasyon:TCD, EEG, BİS. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi IX. Ulusal Kongresi. S20-9. Kongre Kitapçığı, Volume 14, Ek sayı 2. Sayfa 76, 2006.

 

D16. Çiçekcioğlu F, Özen A, Tülüce H, Tütün U, Babaroğlu S, Parlar A, Kervan Ü, Altınay L, Karakaş S, Ulus AT, Katırcıoğlu SF. Çalışan kalpte kros-klemp konmadan gerçekleştirilen mitral kapak cerrahisinden sonra nörokognitif fonksiyonların değerlendirilmesi. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi IX. Ulusal Kongresi 2006. SF.S20-9. Kongre Kitapçığı, Volume 14, Ek sayı 2. Sayfa 20. 2006.  

D17. Akgül A, Temurtürkan M, Demirtaş E, Boysan E, Mavioğlu L, Aksöyek A, Çiçekçioğlu F, Tütün U, Çatav Z, Katırcıoğlu SF. Kardiotomi sonrasında kardiyopulmoner bypass’tan çıkmada zorlanan hastalarda levosimendan kullanımı. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi IX. Ulusal Kongresi 2006. EP03-10.Kongre kitapçığı, Volume 14, Ek sayı 2.Sayfa S100. 

D18. Parlar Aİ, Seren M, Turan NN, Manavbaşı Y, Aydoğ G, Çiçekçioğlu F, Tütün U, Aksöyek A, Ulus AT, Katırcıoğlu SF. “Aortik Klemp Sonrası Spinal Kord İskemi-Reperfüzyon Hasarına Levosimendanın etkisi, ” 13. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi Antalya 22-26 Mayıs 2007. S(41) Turkish J Vasc Surg 2007:16 (supplement 1)Kongre Özel Sayı Sayfa 35. 

D19. Ersoy Ö, Budak AB, Mungan U, Tütün U, Parlar Aİ, Çiçekçioğlu F, Ulus AT, Katırcıoğlu SF. “Torasik aorta anevrizma onarımında iskemik ön koşulama için levosimendan. 13. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi Antalya 22-26 Mayıs 2007. P(35) Turkish J Vasc Surg 2007:16 (supplement 1)Kongre Özel Sayı Sayfa 90.    

D20. Parlar Aİ, Çiçekçioğlu F, Tütün U, Aksöyek A, Oruğ T, Babaroğlu S, Hanedan O, Temurtürkan M, Çatav Z, Ulus AT, Katırcıoğlu SF. “Karotis Koroner ve Visseral Arter Aterosklerozunda Cerrahi Yaklaşım, ” 13. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi Antalya 22-26 Mayıs 2007. P(47) Turkish J Vasc Surg 2007:16 (supplement 1)Kongre Özel Sayı Sayfa 96.    

D21.  Çiçekçioğlu F, Altınay L, Aksöyek A, Parlar Aİ, Hanedan O, Hicazi A, Tütün U, Ulus AT, Katırcıoğlu SF. “Bilateral total internal karotid arter oklüzyonu olan hastada koroner bypass cerrahisi, ” 13. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi Antalya 22-26 Mayıs 2007. P(60) Turkish J Vasc Surg 2007:16 (supplement 1)Kongre Özel Sayı Sayfa 103.    

D22. Parlar Aİ. Söylemez S, Manavbaşı Y, Çiçekçioğlu F, Tütün U, Aksöyek A, Ulus AT, Akar F, Katırcıoğlu SF. “Tip-II diyabetik hastaların safen veninde iloprostun vazodilatatör etkisinin potasyum kanal blokörleri ile paradoksik olarak artışı, ” 13. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi Antalya 22-26 Mayıs 2007. P(169) Turkish J Vasc Surg 2007:16 (supplement 1)Kongre Özel Sayı Sayfa 162.    

D23. Karadeniz Ü, Erdemli Ö, Genel N, Yamak B , Tütün U, Aksöyek A, Çiçekçioğlu F, Parlar Aİ, Katırcıoğlu F. “Çalışan kalpde kapak replasman cerrahisinde intraoperatif nöromoniterizasyon” Göğüs Kalp Damar Anestezi Ve Yoğun Bakım Derneği XIV. Ulusal Kongresi. 31 Mayıs-03 Haziran 2007. kongre kitapçığı sayfa 74, İnönü Üniversitesi Malatya, (2007). 

Doçentlik Sınavından Sonra Olanlar;

 D24.  S. Kılıç, K. Yay, A. Sarıtaş, O. Malile, F. Çiçekçioğlu, S. Katırcıoğlu, V.Başar, Ö.Evren, U.Tütün. Aort anevrizması hastalarında Psödoeksfolyasyon (PEX) Sıklığı. ÖDÜLLÜ SÖZEL BİLDİRİ.  Damar Cer Dergisi 14. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi Sayısı, vol:18 (2), 2009.    

D25.  K.Yay, V.Başar, E.Erol, A.Özen, L.Altınay, O.Hanedan, F.Çiçekçioğlu, U.Tütün, F.Katırcıoğlu.  Jukstarenal abdominal aort anevrizmasında sol renal ven ligasyonu ve divizyonuna ek olarak renal pleji ile kros-klemp tekniği.  Damar Cer Dergisi 14. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi Sayısı, vol:18 (2), 2009.      

D26. K.Yay, A.Özen, M.Yılmaz, O.Hanedan, E.Kadiroğulları, V.Başar, F.Çiçekçioğlu, U.Tütün, F.Katırcıoğlu.  Femoral arter yoluyla yapılan perkütan kardiyak kateterizasyon işlemleri sonrası oluşan femoral psödoanevrizmaların cerrahi ve medikal tedavi sonuçları. Damar Cer Dergisi 14. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi Sayısı, vol:18 (2), 2009.   

D27. K. Yay, O.Hanedan, E.Kadiroğulları, A.Hijazi, A.Özen, F.Çiçekçioğlu, U.Tütün, F.Katırcıoğlu. Silostazolün periferik damar hastalığı ve cinsel fonksiyonlar üzerine etkisi. Damar Cer Dergisi 14. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi Sayısı, vol:18 (2), 2009.   

D28. Orkide Malile, Özlem EVREN, Seral KILIÇ, Kerem YAY, Ferit ÇİÇEKÇİOĞLU, Ufuk TÜTÜN, Fehmi KATIRCIOĞLU.   Kardiyovasküler cerrahi sırasında oluşan iskeminin görme alanı üzerine etkileri. TOD 43. ULUSAL KONGRESİ. KASIM 2009, İZMİR.   

D29. Seral KILIÇ, Özlem EVREN, Orkide Malile, Kerem YAY, Ahmet SARITAŞ, Ferit ÇİÇEKÇİOĞLU, Fehmi KATIRCIOĞLU, Veysel BAŞAR, Ufuk TÜTÜN. Abdominal aort anevrizma hastalarında PEX sıklığı. TOD 43. ULUSAL KONGRESİ. KASIM 2009, İZMİR.    

D30. K. Yay, M.Yılmaz, A.Diken, V.Başar, A.Özen, S.Tak, F.Çiçekçioğlu, U.Tütün, F.Katırcıoğlu. Abdominal aort anevrizması ve at nalı böbrek beraberliği: 2 hastalık vaka takdimi. Damar Cer Dergisi 14. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi Sayısı, vol:18 (2), 2009.    

D31. M.O.Hanedan, K. Yay, M.Özkan, A.Yalçınkaya, G.Altıntaş, F.Çiçekçioğlu,  F.Katırcıoğlu. Önceden açık kalp cerrahisi geçirmiş olan hastalarda, re-mediyan sternotomi ve sağ anterolateral torakotomi yolu ile yapılan TVR’lerin erken ve orta dönem sonuçlarının karşılaştırılması. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 11. Ulusal Kongresi Özel Sayısı. vol:18 (4), supplement 1, Ekim 2010.     

D32. E.Erol, F.Çiçekçioğlu, V.Başar, A.Hijazi, U.Tütün, Z.Çatav. Stuck kapaklarda femoral arteriyo venöz kanülasyon ile çarpan kalptereoperasyon, güvenli bir yol. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 11. Ulusal Kongresi Özel Sayısı. vol:18 (4), supplement 1, Ekim 2010.     

D33. K. Yay, E.Erol, V.Başar, S.Babaroğlu, U.Tütün, F.Çiçekçioğlu, S.F.Katırcıoğlu. Daha önce koroner bypass geçirmiş ve greftleri açık olan hastalarda  sağ torakotomi çarpan kalpte açık kalp cerrahisi. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 11. Ulusal Kongresi Özel Sayısı. vol:18 (4), supplement 1, Ekim 2010  

D34.  F.Çiçekçioğlu, V.Başar, A.Özen, E.Erol, A.Hijazi, U.Tütün, Z.Çatav. Son dönem mitral yetmezliğinde çalışan kalpte subvalvüler yapılar korunarak mitral kapak replasmanı: vaka sunumu. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 11. Ulusal Kongresi Özel Sayısı. vol:18 (4), supplement 1, Ekim 2010.     

D35. A.Hijazi, E.Erol, F.Çiçekçioğlu, V.Başar, U.Tütün, Z.Çatav. Surgical repair of diversion of inferior vena cava into left atrium nine years after surgical repair of atrial septal defect. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 11. Ulusal Kongresi Özel Sayısı. vol:18 (4), supplement 1, Ekim 2010.  

D36. L. Altınay,  F.Çiçekçioğlu, V.Başar, E.Erol, S.F.Katırcıoğlu. Koroner reoperasyonlarda posoperatif morbidite ve mortalite üzerine etki eden faktörler ve 10 yıllık sonuçlarımız. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 11. Ulusal Kongresi Özel Sayısı. vol:18 (4), supplement 1, Ekim 2010.     

D37.  A.Hijazi, F.Çiçekçioğlu, E.Erol, S. Alagha, B. Genç, E.Kubat, M.Yılmaz,  U.Tütün, Z.Çatav, A.Sarıtaş, L.Birincioğlu. Surgical repair of the aneurysm of the sinus of valsalva: a 20- years experience of a single center. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 11. Ulusal Kongresi Özel Sayısı. vol:18 (4), supplement 1, Ekim 2010.    

D38. A.Hijazi, F.Çiçekçioğlu, V.Başar, E.Erol, U.Tütün, Z.Çatav. Perioperative administration of levosimendan into patients who are expacted not to be weaned from CPB  easıly. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 11. Ulusal Kongresi Özel Sayısı. vol:18 (4), supplement 1, Ekim 2010.    

D39. E.Erol, Z.Çatav, A.Hijazi, S. Alagha, V.Başar, F.Çiçekçioğlu. Olgu sunumu: Sağ lateral mini torakotomi ile ASD onarımı. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 11. Ulusal Kongresi Özel Sayısı. vol:18 (4), supplement 1, Ekim 2010.     

D40. E.Erol, F.Çiçekçioğlu, A.Hijazi, V.Başar, U.Tütün, Z.Çatav. Life saving role of TEVAR in traumatic aortic transection. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 11. Ulusal Kongresi Özel Sayısı. vol:18 (4), supplement 1, Ekim 2010.    

D41. V.Başar, F.Çiçekçioğlu, A. Özen, M.Çetin, E.Erol, S. Alagha, U.Tütün, Z.Çatav. Bilinen kardiyak hastalığı veya marfanoid görüntüsü olmayan hastada sinsice seyreden diseksiyon ve 10,5 cm’lik anevrizma: olgu sunumu. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 11. Ulusal Kongresi Özel Sayısı. vol:18 (4), supplement 1, Ekim 2010.    

D42. L. Altınay, A.Özen, E.Erol, F.Çiçekçioğlu, Z.Çatav, F.Katırcıoğlu. Olgu sunumu: Tromboze triküspit mekanik kapakta trombolitik tedavi uygulaması. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 11. Ulusal Kongresi Özel Sayısı. vol:18 (4), supplement 1, Ekim 2010.     

D43.  K.Yay, M.Yılmaz, Ö.Çiçek, F.Çiçekçioğlu, Z.Çatav. Ciddi hemodinamik instabilitesi olan stuck mitral kapak replasmanı olan hasta, nasıl yapıyorum. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 11. Ulusal Kongresi Özel Sayısı. vol:18 (4), supplement 1, Ekim 2010.   

D44. A.Hijazi, H.Çiçekçioğlu, F.Çiçekçioğlu, S.Katırcıoğlu. Surgical removal of thrombus formed in rıght atrium due to hemodialysis catheter. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 11. Ulusal Kongresi Özel Sayısı. vol:18 (4), supplement 1, Ekim 2010.   

D45. M.E.Erol,  F.Çiçekçioğlu, İ.Bahar, B.Erdolu, U.Türkmen, S.Özyalçın. Akut tip 3 diseksiyonda malperfüzyon sendromlarının cerrahi fenestrasyon ile tedavisi. Damar Cer. Dergisi 15. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi Sayısı, vol:20 (2), 2011.    

D46. Ümit Kervan, Okan Yurdakök, Şeref Küçüker, Zehra Gölbaşı, Emir Erol, Sertan Özyalçın, Omaç Tüfekçioğlu, Ferit Çiçekçioğlu, Mustafa Paç.  Kısa süreli sol ventrikül destek cihazı- Levitronix Centrimag ile dört farklı deneyim. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 12. Ulusal Kongresi, 08-11 Kasım 2012.   

D47.  Ertekin Utku Ünal, , Ferit Çiçekçioğlu, Anıl Özen, Metin Yılmaz, Emre Kubat, Elif Durakan, Hakkı Zafer İşcan, Cemal Levent Birincioğlu. Radiyal arter açıklık oranları ve hedef damar özellikleri. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 12. Ulusal Kongresi, 08-11 Kasım 2012.

31.10.2019 Tarihi İtibariyle;

Web of Science Core Collection 

Toplam ATIF Sayısı: 179 

Self- Citation çıkarılınca ; 152 

F1. Diyabet ve Kardiovasküler Hastalıklar, Bilimin ve Klinik Tıbbın Birlikteliği. Steven P. Marso; David M. Stern. Türkiye Klinikleri, Cilt I ve Cilt II. Türkiye Klinikleri 2004 kitaplarında Bölüm Çevirisi.

 

F2.  Ekstrakorporeal Dolaşım: Perfüzyon Sistemleri. TKDCD Elektronik Bilimsel Etkinlik Merkezi, Erişkin Kalp Cerrahisi e-Kitabı, 2014 Bölüm Yazarlığı.

F3. ERİŞKİN KALP ve DAMAR CERRAHİSİNDE YOĞUN BAKIM. 2015. BÖLÜM YAZARLIĞI.

Yayıncı: Güneş Tıp Kitabevleri (1 Eylül 2015)

Dil: Türkçe

ISBN-10: 9752776078

ISBN-13: 978-9752776074

F4. Schwartz Cerrahinin İlkeleri. BÖLÜM ÇEVİRİSİ.

Kategori    :        Genel Cerrahi

Yazar :        Dana K. Andersen

Çeviri Editörü      :        Prof. Dr. M. Mahir ÖZMEN

Sayfa Sayısı         :        2100

Baskı Tarihi         :        2016

Ebat  :        19,5 x 27,5 cm

Kağıt :        Renkli

ISBN :        9789752776326

F4. Gebekikte Riskli Durumlar ve Yaklaşımlar. Editörler: Prof. Dr. Ethem Serdar YALVAÇ, Prof. Dr. Mustafa KARA. 2019 Kitap bölüm yazarlığı.

 • Anadolu Kardiyoloji Dergisi
 • TURKISH JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY
 • Türkiye Klinikleri Cardiovascular Sciences
 • Journal of Clinical and Analytical Medicine
 • E Journal of Cardiovascular Medicine
 • Turkish Journal of Vascular Surgery
 • Bozok Tıp Dergisi – DergiPark
 • Annals of Medical Research

Uluslar arası kongre Başkanlık Görevi:

 • 7. Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi ve TCT Mediterranean  24-27 Mart 2011 tarihleri arasında Antalya’da Gloria Kongre Merkezi, Oturum Baskanlığı,

 

13. Ulusal Vasküler Cerrahi Derneği 2007 Ulusal Kongresi Poster Yarışması ikinciliği 

Parlar Aİ, Söylemez S, Manavbaşı Y, Çiçekçioğlu F, Tütün U, Aksöyek A, Ulus AT, Akar F, Katırcıoğlu SF. Tip-II diyabetik hastaların safen veninde iloprostun vazodilatatör etkisinin potasyum kanal blokörleri ile paradoksik olarak artışı. 13. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi Antalya 22-26 Mayıs 2007. P(169) kongre kitapcığı Ek Sayı Sayfa 162. 

Sayfamızı Paylaşın
YUKARI ÇIK